Договір публічної оферти

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕННЯ ДОГОВОРУ

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ ОСВІТНИХ ПОСЛУГ

Виконавець освітніх послуг зобов'язаний:

Виконавець освітніх послуг має право:

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА ПОСЛУГ

Замовник послуг (або його довірена особа) зобов'язаний:

Замовник послуг має право:

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ